Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Čo je expirácia a kam s liekmi po jej uplynutí

  12. 4. 2024

  S pojmom exspirácia, alebo inak povedané záruka, sa najčastejšie stretávame pri potravinách či kozmetike. Je však veľmi dôležité, aby sme si ju sledovali tiež pri liekoch. Po jej uplynutí ich treba odovzdať do lekárne.

  Exspiračná lehota je teda doba použitia lieku, počas ktorej výrobca zaručuje jeho účinnosť, kvalitu a bezpečnosť. „Po jej vypršaní liek nielenže môže stratiť svoju účinnosť alebo kvalitu ale v niektorých prípadoch môže predstavovať aj zdravotné riziká. Liek po uplynutí exspirácie preto v žiadnom prípade neužívajte,“ upozorňujú odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

  Vždy si skontrolujte dátum expirácie

  Pred každým užívaním lieku si vždy skontrolujte dátum exspirácie. Tento údaj nájdete na vonkajšom, ale aj na vnútornom obale lieku – na každom blistri s tabletami, na fľaštičke či tube. „Dátum exspirácie zvyčajne udáva konkrétny mesiac a rok, do kedy je liek možné užiť, pričom platí, že liek je možné užiť až do posledného dňa v tomto mesiaci,“ radia odborníci.

  Lieky nepatria do odpadkového koša

  Lieky po exspirácii nikdy nevyhadzujte do odpadu a ani ich nesplachujte. Hrozí, že po nahromadení preniknú do pôdy a podzemných vôd a zaťažia tak životné prostredie a ohrozia verejné zdravie. „Nespotrebované lieky a lieky po dátume spotreby je potrebné odniesť do ktorejkoľvek lekárne. Lieky majú byť iba vo vnútornom obale – napríklad blister, sklenená či plastová nádoba, hliníková tuba a podobne. Lieky sa následne z lekární zbierajú a spaľujú. Minulý rok občania do lekární zaniesli 160,72 ton liekov, čo predstavuje finančné náklady vo výške 337 998 eur,“ popisujú odborníci.

  Pozor!

  Nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre nás všetkých, preto si vždy poriadne premyslite, koľko liekov naozaj potrebujete do zásoby. „Pri hromadnom skupovaní niektorých liekov, ako napríklad pred rokom na začiatku pandémie COVID-19, môže tiež nastať nedostupnosť liekov pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú,“ uzatvárajú odborníci.